บ้านปู เน็กซ์ จับมือ MAT เปิดเวทีให้ 64 สถาบัน​การศึกษา​ เข้า​ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 31

- Advertisment-

บ้านปู เน็กซ์ จับมือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT จัดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 31 ภายใต้โจทย์ “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคตด้วยคน GenNEXT” โดยมีเยาวชน กว่า 1,800 คน จาก 64 สถาบันทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ หวังโชว์พลังแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมอัปสกิลสู่การเป็นนักการตลาดและผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า การจัดการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ได้นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart e-TukTuk) พร้อมแพลตฟอร์มให้บริการมาเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาผสานกับรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นรถที่สื่อถึงความเป็นไทย และช่วยแก้ปัญหาการเดินทางตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่ Mass Transit เข้าไม่ถึง ถือเป็นโซลูชันพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับการเดินทางและขนส่งให้สมาร์ทและกรีนยิ่งขึ้น

- Advertisment -

การประกวดครั้งนี้ จะเปิดกว้างให้เยาวชนได้ฝึกแนวคิดการทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset) เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา (Pain Point) และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า ออกแบบโซลูชันและแพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร โดยผสานจุดเด่นด้าน ‘Smart Hardware’ หรือการออกแบบตัวรถ และด้าน Software ‘Smart Application’ ที่ใช้งานง่าย สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เกิดเป็น New S-curve Product ที่โดดเด่นและแตกต่าง (Uniqueness) สร้างโอกาสทางการแข่งขันในธุรกิจ รวมถึงการวางกลยุทธ์และแผนการตลาด การจัดทำงบประมาณ รายได้และการคืนทุนที่สามารถให้บริการได้จริงในตลาด โดยผลงานทีมชนะเลิศจะถูกนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) ของบ้านปู เน็กซ์ในอนาคตด้วย

ด้าน ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน และฝึกฝนการทำงานเป็นทีมก่อนที่จะก้าวสู่สนามการทำงานจริง สำหรับโจทย์เรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาดถือเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าการประกวดที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ Net-Zero กำลังเข้ามามีบทบาท และอยู่ในความสนใจของทุกคน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืนตามหลัก ESG และ SD ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ

โดยปีนี้มีน้อง ๆ สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 1,800 คน จาก 64 สถาบันทั่วประเทศ และในวันชี้แจงโจทย์ น้องๆ ให้การตอบรับสนใจข้อมูลธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และมองว่าโจทย์ปีนี้แปลกใหม่ ท้าทาย และเชื่อว่าจะช่วยอัปสกิลพวกเขาไปอีกขั้น สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนยุคนี้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและผู้คนให้ดีขึ้น สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 7 ทีม และประกาศผล พร้อมมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565”

กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ (ซ้ายมือ)​ -​ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ขวามือ)​
Advertisment

- Advertisment -.