บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ผนึก Kepco ขยายศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานและสมาร์ทกริด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหาร Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ในโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อยืนยันความพร้อมในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System – ESS) และระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid) สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองการบินสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าของ BGRIM ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม