บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ผนึก Kepco ขยายศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานและสมาร์ทกริด

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหาร Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ในโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อยืนยันความพร้อมในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System – ESS) และระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid) สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองการบินสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าของ BGRIM ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม

Advertisment

- Advertisment -.