บี.กริม เพาเวอร์ วางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม เพาเวอร์ อ่างทอง 2 และ 3 กำลังการผลิต รวม 280 MW พร้อม COD ปี 66

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม เพาเวอร์ อ่างทอง 2 และ 3 กำลังการผลิต 2 โครงการรวม 280 เมกะวัตต์เดินหน้าจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. และกลุ่มลูกค้านิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ในปี 2566

พิธีวางศิลาฤกษ์มีขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.29 น. ณ นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าโครงการละ 140 เมกะวัตต์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2566 โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 90 เมกะวัตต์ต่อโครงการ เป็นระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งไอน้ำให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง

- Advertisment -

ดร.ชญานิน เทพาคำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะหุ้นส่วน โรงไฟฟ้าดังกล่าว จะช่วยส่งเสริม เอส อ่างทอง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านอาหาร (World food valley) ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ สอดรับกับเทรนด์อุตสาหกรรมโลก ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในนิคมสีเขียว

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการลงทุนว่า บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งเป้าขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมทุนกับพันธมิตรต่าง ๆ โดยวางงบลงทุนทั้งหมดประมาณ 140,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุน 5 ปี เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามแผนในปัจจุบัน และโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายโครงการทั้งที่เป็นโครงการใหม่ (กรีนฟิลด์) และการซื้อกิจการ (M&A) โดยในปีนี้คาดว่าจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ และมีลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ที่ซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 55 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนโดยเตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายใต้สัญญาระยะยาวตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ราว 500,000 ตันต่อปี สำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 18 โครงการเพื่อช่วยในการบริหารต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ยังอยู่ระหว่างการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนโครงการที่จะหมดอายุสัญญาลง 5 โครงการ คิดเป็น กำลังการผลิตติดตั้งรวม 700 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในครึ่งปีหลังของปี 2565 โดยคาดว่าจะช่วยประหยัดการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง 15%

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 56 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมที่ 3,342 เมกะวัตต์ คงเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573

Advertisment