บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 7 รางวัล Asia’s Best Companies 2023 จากนิตยสาร​ FinanceAsia

- Advertisment-

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM คว้า 7 รางวัลจากการประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี​ 2566 (Finance Asia Asia’s Best Companies 2023) โดยนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย​(FinanceAsia) นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำ ซึ่งได้ทำการมอบรางวัลในหมวดต่างๆ​ แก่องค์กรชั้นนำของเอเชียจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินในภูมิภาค

โดยงานประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 28​ มิถุนายน 2566 รางวัลที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับทั้ง 7 รางวัล ประกอบด้วย 5 รางวัล​ ระดับ Gold ได้แก่ รางวัลผู้นำองค์กรที่ดีที่สุด (Best CEO Thailand) มอบให้แก่​ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลผู้บริหารการเงินที่ดีที่สุด (Best CFO Thailand) มอบให้แก่ นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท​ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- Advertisment -

รางวัลบริษัทด้านพลังงานยอดเยี่ยม (Best Energy Company Thailand), รางวัลบริษัทด้าน ESG ยอดเยี่ยม (Best ESG Thailand)และบริษัทด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity & Inclusion) ยอดเยี่ยม (Best DEI Thailand) รางวัลระดับ Silver ได้แก่ รางวัลบริษัทที่มีภาพรวมยอดเยี่ยม (Best Overall Company Thailand) และรางวัลระดับBronze ได้แก่ รางวัลบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Thailand)


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม​ เ​พาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำในระดับสากล มีผลงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจที่โดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism)และมุ่งมั่นการบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี “Empowering the World Compassionately”โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี และมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

ในระยะยาว บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกและบรรลุเป้าหมายการก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น​ 10,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573

Advertisment

- Advertisment -.