บี.กริม ปลื้ม “Mission Tiger” คว้ารางวัล Best Infotainment Programme จากเวทีระดับสากล Asian Academy Creative Awards 2023

- Advertisment-

“มิชชั่น ไทเกอร์” (Mission Tiger) รายงานข่าว (Editorial Report) ซึ่งผลิตขึ้นโดยกองบรรณาธิการ CNN โดย บี.กริม เป็นผู้สนับสนุนหลัก ล่าสุดชนะรางวัล สาขา Best Infotainment Programme จากงาน Asian Academy Creative Awards 2023 โดยรายงานข่าวชิ้นนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างซีเอ็นเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล (CNNIC) และ บี.กริม นำเสนอเรื่องราวของการสร้างระบบนิเวศอันเข้มแข็งสู่การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษา สภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์เสือโคร่ง

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ บี.กริม เป็นผู้สนับสนุนหลักระดับโลก ภายใต้โครงการชื่อ ‘Mission Tiger’ (ภารกิจเสือโคร่ง) เล่าเรื่องราวของเสือโคร่งผ่านระบบนิเวศ ออกอากาศทางช่องซีเอ็นเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ความยาว 30 นาที ซึ่งเผยให้เห็นว่าการสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งที่ทำให้ประชากรเสือโคร่งสามารถอยู่รอดได้อย่างไร พร้อมเล่าถึงภารกิจเสือโคร่ง เพื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่มองไม่เห็นมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงทุกมุมมองของถิ่นที่อยู่ของพวกมันว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

- Advertisment -

“CNN ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับ บี.กริม องค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าและความเชื่อในด้านความยั่งยืนและการอนุรักษ์เหมือนกัน โดยเชื่อมั่นว่า Mission Tiger และการได้รับรางวัลครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วโลก ผ่านเรื่องราวที่จะสร้างผลกระทบต่อจิตใจในการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ชมซีเอ็นเอ็นทั่วโลก มีส่วนร่วมและเกิดแรงบันดาลใจ พร้อมทำให้เกิดการพูดถึงและลงมือทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่งและสภาพแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต” ร็อบ แบรดลีย์ รองประธานอาวุโส ซีเอ็นเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล กล่าว

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวว่า ด้วยความโอบอ้อมอารี (Compassion) ธุรกิจจึงสามารถดำรงอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและชุมชน โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บี.กริม ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อว่าจากความร่วมมือกับ CNN ช่องข่าวระดับโลก ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวที่ผลิตขึ้นด้วยทีมข่าวคุณภาพสูงของ CNN รวมถึงช่องทางการเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง จะช่วยเผยแพร่เนื้อหาที่ตอกย้ำถึงบทบาทอันสำคัญของเสือโคร่งในระบบนิเวศ ทั้งยังเป็นการปูทางให้กับความทุ่มเทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเข้มแข็งของ บี.กริม ต่อไปในอนาคต

 “ตลอดเวลากว่า 145 ปีที่ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ บริษัทฯ มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคม พร้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า จากความร่วมมือกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นในครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความตระหนักให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์เสือโคร่ง และการรักษาสภาพแวดล้อม คือผืนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันมากยิ่งขึ้น” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.