บี.กริม จับมือ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลฯ รุกธุรกิจพลังงานทดแทนในเกาหลีและญี่ปุ่น

- Advertisment-

BGRIM ร่วมมือ SCG International พัฒนาเทคโนโลยีและจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนของ B.Grimm Power ในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ร่วมกับ นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (SCG International) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกในการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการก่อสร้างสำหรับโครงการและที่อยู่อาศัย  ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง BGRIM และ SCG International เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส – สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายธนาพล เบญจวงศ์เสถียร ผู้จัดการฝ่าย Emerging Energy และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัทเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนของ BGRIM ในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยการนี้ SCG International จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ BGRIM ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพิจารณาคัดเลือกและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดสำหรับการก่อสร้างและการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ BGRIM โดยจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ผลิตโดยพันธมิตรทางธุรกิจของ SCG International ที่ดำเนินการอยู่ในแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนให้สามารถตอบโจทย์ในการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของทั้งสองบริษัทให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน

- Advertisment -

“BGRIM รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับ SCG International ในการพัฒนาธุรกิจในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น โดย SCG และ BGRIM ต่างเป็นองค์กรทางธุรกิจที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเราต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) โดยความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในครั้งนี้ BGRIM เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้าลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้กับสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง”ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

Advertisment