บอร์ดGC ตั้ง “คงกระพัน” นั่งกรรมการและCEO ส่วน “ปฏิภาณ” เป็นผู้จัดการใหญ่

- Advertisment-

บอร์ดGC แบ่งบทบาทตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ “สุพัฒนพงษ์” หลังเกษียณ ให้ทั้ง “คงกระพัน” และ “ปฏิภาณ” ร่วมบริหารองค์กร โดยตั้ง “คงกระพัน” ขึ้นเบอร์หนึ่งนั่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)และกรรมการ  ส่วน “ปฏิภาณ” นั่งผู้จัดการใหญ่  รายงานตรงต่อ CEO มีผล 1ต.ค.2562 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้มีหนังสือลงนามโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้ง กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

โดยบอร์ดของGC ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18มิ.ย.2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (คนซ้ายของภาพ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งนายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย (คนขวาของภาพ )  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มติของบอร์ดGC เป็นการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรของนายสุพัฒนพงษ์ ให้ทั้งนายคงกระพัน และ นาย ปฏิภาณ ร่วมกันบริหารแทนที่จะให้คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบทั้งหมด

Advertisment

- Advertisment -.