บอร์ด กกพ. สั่ง กฟผ.-ปตท.เร่งหาสาเหตุก๊าซฯ JDA-A18 ตกสเปก ยืนยันยังไม่กระทบค่าไฟฟ้าประชาชน

- Advertisment-

บอร์ด คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับทราบกรณีก๊าซธรรมชาติแหล่ง JDA-A18 ไม่ได้มาตรฐาน กระทบโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 สั่งการคู่สัญญาทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เร่งหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขด่วน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก ระบุโรงไฟฟ้าจะนะผลิตไฟฟ้าไม่เต็มกำลัง ต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลางไปช่วยเสริมระบบแทน ย้ำยังไม่กระทบค่าไฟฟ้า เว้นกรณีต้องเดินเครื่องด้วยดีเซลแทนจะมีผลกระทบค่าไฟฟ้าสิ้นปี 2566 แต่ไม่มากนัก

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีหนังสือรายงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมาว่า ก๊าซธรรมชาติในแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) มีค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2)  สูงกว่ามาตรฐาน และส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ของ กฟผ. ที่เดินเครื่องจํานวน 2 หน่วย มีกําลังการผลิตตามสัญญาหน่วยละ 383 เมกะวัตต์ ต้องลดกําลังผลิตลงเหลือเพียงหน่วยละ 280 เมกะวัตต์

และหาก CO 2 สูงขึ้นกว่านี้จะส่งผลทําให้โรงไฟฟ้าจะนะไม่สามารถรับก๊าซฯ ที่มีคุณภาพดังกล่าวได้ และจําเป็นต้องปลดออกจากระบบไฟฟ้าหรือมีความเสี่ยงที่อาจทําให้โรงไฟฟ้าหลุดออกจากระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเกิดไฟฟ้าดับบริเวณภาคใต้ตอนล่างได้

- Advertisment -

ทั้งนี้ที่ประชุมบอร์ด กกพ. ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และสั่งการให้ กฟผ.ในฐานะคู่สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ไปร่วมกันค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากแหล่งก๊าซฯ เอง หรือ เกิดจากระบบ CO2 มีปัญหา หรือเกิดจากสาเหตุใดบ้าง เพื่อปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

อย่างไรก็ตามจากกรณีดังกล่าว ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชน เนื่องจากเป็นเสมือนการลดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลงเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้อาศัยสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางมาทดแทนปริมาณไฟฟ้าที่ขาดหายไป โดยปัจจุบัน กกพ. ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าก๊าซฯ กลับมาใช้ได้ตามปกติหรือยัง แต่คาดว่าอีกไม่นานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ แต่หากกรณีคุณภาพก๊าซฯ ยังควบคุมไม่ได้และโรงไฟฟ้าจะนะทั้ง 2 หน่วยต้องหยุดรับก๊าซฯ ทาง กฟผ. ได้จัดเตรียมน้ำมันไว้ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแทนก๊าซฯ ไว้แล้ว ซึ่งส่วนนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชนงวด ก.ย.-ธ.ค. 2566 ให้เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก     

Advertisment

- Advertisment -.