บอร์ดเอ็กโก กรุ๊ป ตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

- Advertisment-

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่เริ่มงาน 1 ก.ค.2563 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกฟผ.  โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป   หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายเทพรัตน์ ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกฟผ. แต่พลาดตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับประวัติของ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ นั้นปัจจุบัน อายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electricity Industry Management and Technology มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2561 – ปัจจุบัน)

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.