บอร์ด ปตท.สผ.ตั้ง “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” เป็นกรรมการ คนใหม่

- Advertisment-

บอร์ด ปตท.สผ.ตั้ง “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” ผอ.สนพ.นั่งกรรมการ ปตท.สผ. คนใหม่แทน “ทวารัฐ สูตะบุตร​ “หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่ขอลาออกไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​(Energy​ News​​Center-ENC​ )​ รายงานว่า​นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.( PTTEP) PTTEP ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ว่า
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564/497 วันที่ 30 เม.ย. 2564 มีมติเลือกตั้งนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​ (สนพ.) เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายทวารัฐ สูตะบุตร ที่ขอลาออก

นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง​ นายวัฒนพงษ์ ดํารงตําแหน่ง​กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ​ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และนายวัฒนพงษ์ ตอบรับเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.