บอร์ดกฟผ.ตั้ง 5 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ขยับขึ้นแท่นรองผู้ว่าการ กฟผ.มีผล 1 ต.ค.นี้

- Advertisment-

บอร์ดกฟผ.ประชุมวันนี้( 23 ก.ค.2563) มีมติแต่งตั้ง 5 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ประกอบด้วย จิราพร , ชูศรี ,ราณี ,พลศรี และประเสริฐศักดิ์ ขึ้นแท่น รองผู้ว่าการ ในขณะที่สลับ บุญญนิตย์ นั่งรองผู้ว่าการอาวุโส รอขึ้นเป็นผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่และ ณัฐวุฒิ  สลับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีผล วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( บอร์ดกฟผ.) ซึ่งประชุมวันที่ 23 ก.ค.2563 มีมติแต่งตั้งและสลับหมุนเวียนตำแหน่งรองผู้ว่าการ กฟผ. จำนวน 7 ตำแหน่ง โดยเป็นการตั้งระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นเป็นรองผู้ว่าการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย  นางสาวจิราพร ศิริคำ จากผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ เป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์   ,  นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล จากผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน เป็น รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) , นางราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็นรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง , นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า  ,นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ เป็น รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

จิราพร ศิริคำ จากผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ เป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
ชูศรี เกียรติขจรกุล จากผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน เป็น รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
ราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็นรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ เป็น รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ยังมีการสลับตำแหน่งรองผู้ว่าการอีก 2 ตำแหน่ง คือ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สลับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง   และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  เป็นรองผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ เพื่อเตรียมขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกฟผ. คนใหม่ แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระในเดือนธ.ค.2563

- Advertisment -
ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สลับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  เป็นรองผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ว่าการกฟผ. คนใหม่ เดือนธ.ค.63

ทั้งนี้ตำแหน่งที่บอร์ดกฟผ.แต่งตั้งใหม่และสลับหมุนเวียนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.