นักลงทุนเชื่อมั่น แห่จองซื้อหุ้นกู้ ปตท. รวม 20,000 ล้านบาท

- Advertisment-

ปตท. ปิดการขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปมีความต้องการจองซื้อเกินวงเงินที่เสนอขาย ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อบริษัท พร้อมเตรียมต่อยอดธุรกิจรับวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) –  นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจาก ปตท. เสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี  สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (รุ่น PTTC20NA, PTTC21NA และ PTTC21NB) จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 และประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ปตท. สามารถปิดการเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็มจำนวน รวมมูลค่า 20,000 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนมีความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการบริหารธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“ปตท. ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจและให้การตอบรับหุ้นกู้ ปตท. ด้วยดีเสมอมา ทั้งผู้ถือหุ้นกู้เดิม และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้นกู้ ปตท. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มอบผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเช่นนี้” นางสาวพรรณนลินกล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Advertisment