นักลงทุนมั่นใจจองกรีนบอนด์ของ GPSC กว่า 3 หมื่นล้านสูงกว่ามูลค่าที่เสนอขายถึง6 เท่า

- Advertisment-

นักลงทุนแสดงความมั่นใจในการจองซื้อหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ ของ GPSC  ซึ่งออกเป็นครั้งแรกกว่า 3 หมื่นล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาท ถึง 6 เท่า

นายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ (Green Bond)  ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก  โดยหลังจากสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Book Building) พบว่ามีความต้องการจองซื้อกว่า 30,000 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาท ถึง 6 เท่า

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  เสนอให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่   โดยแบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.11% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.94%  และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24%   โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

- Advertisment -

โดยGPSC จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (Waste-to-Energy) ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Finance Framework) ของบริษัทฯ

Advertisment

- Advertisment -.