ธพ. ส่งหนังสือเตือนผู้ค้า สำรองน้ำมันให้พอช่วงปีใหม่ ย้ำดูแลความปลอดภัยรถขนส่งน้ำมันให้มากขึ้น

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน ส่งหนังสือถึงผู้ค้าน้ำมัน ย้ำเตรียมสำรองน้ำมันให้เพียงพอรองรับความต้องการใช้ของประชาชนช่วงปีใหม่ พร้อมดูแลความปลอดภัยการขนส่งน้ำมันให้มากขึ้น คาดยอดใช้น้ำมันช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเหมือนทุกปี แนวโน้มปี 2567 ยอดใช้น้ำมันประเทศจะเติบโต 1-2% ใกล้เคียงปี 2566 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น

น.ส. นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยถึงแนวโน้มการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในปี 2567 โดยคาดว่า ยอดใช้น้ำมันของประเทศจะเติบโตในระดับ 1-2% ใกล้เคียงกับปี 2566 นี้ และสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่การใช้น้ำมันในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เชื่อว่าจะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกับทุกปี ซึ่งทางกรมธุรกิจฯ ได้ประสานไปยังผู้ค้าน้ำมัน และผู้ประกอบการขนส่งน้ำมัน ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งน้ำมันและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงสำรองน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการใช้ด้วย

สำหรับภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือน ม.ค.– ต.ค. 2566 อยู่ที่ 152.17 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.3% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.50 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.9% การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 68.59 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.0% เนื่องจากในปี 2565 (ก.ย. – ต.ค.) มีการใช้น้ำมันดีเซลพื้นฐานเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 13.17 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 60.6% เนื่องจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว การใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เฉลี่ยอยู่ที่ 17.93 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.8% การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.8%

- Advertisment -

Advertisment