“ERC Thailand” แอปพลิเคชันติดตามข้อมูลไฟฟ้าแบบเรียลไทม์

- Advertisment-

ในชีวิตประจำวันของเรา ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย และอยู่ตลอดเวลา ทำให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (Energy Regulatory Commission – ERC) จึงได้จัดทำ Application ในชื่อ “ERC Thailand” เป็นช่องทางติดตามข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวัน ข้อมูลค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที และข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (PEAK) ของระบบไฟฟ้า ที่จะแสดงกราฟการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ทั้งรายวันและรายเดือน ทำให้ทราบสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศ และนำมาวางแผนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- Advertisment -

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน ยังแสดงข้อมูลสาระน่ารู้ด้านพลังงานและไฟฟ้า ในรูปแบบ Infographic และ VDO, E-BOOK, KNOWLEDGE ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท คืออะไร เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ความมั่นคงระบบไฟฟ้า รวมถึงข่าวสารและประกาศของสำนักงาน กกพ. เกี่ยวกับโครงการสำคัญต่าง ๆ ให้ผู้สนใจและเกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น เช่น การคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน การพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้า   ประชารัฐ การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และกิจกรรมการประกวดผลงานด้านพลังงาน

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปลิเคชั่น “ERC Thialand” ได้จาก App Store (สำหรับ IOS – https://appadvice.com/app/erc-thailand/1350191786) และ Google Play (สำหรับ Android – google play https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.erc.mobileapp2) และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงาน กกพ. ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisment

- Advertisment -.