ตั้ง “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” เป็นซีอีโอ​ ปตท.สผ.คนใหม่

- Advertisment-

บอร์ด ปตท.สผ. ตั้ง”มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนายพงศธร ทวีสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เผยวิสัยทัศน์ ผลักดันให้องค์กรมีความคล่องตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจบนฐานข้อมูล

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News ​Center-ENC​)​ รายงานว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2564 ถึงมติคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564/503 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่แต่งตั้งนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนายพงศธร ทวีสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

- Advertisment -

นายมนตรี ปัจจุบัน อายุ 57 ปีได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ ปตท.สผ.ที่สำคัญอาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ก้าวข้ามความท้าทายในยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

การเร่งรัดการสำรวจและผลักดันแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต พร้อมกำกับดูแลโครงการร่วมทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้ได้ผลตามเป้าหมาย

การผลักดันโครงการ Carbon Capture Utilization and Storage ให้บรรลุผล ลดการปลดปล่อย Green House Gas เพื่อวางรากฐานการกำหนดเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission

การวางบทบาทเป็น Cautious Diversified Player ดำเนินโครงการ Gas to Power สร้างธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และพลังงานรูปแบบใหม่ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาให้มีขีดความสามารถพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์

และการส่งเสริมให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ใช้ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจบนฐานข้อมูล ลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

Advertisment

- Advertisment -.