ดาว ประเทศไทย ร่วมพัฒนาสนามกีฬา มุ่งส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

- Advertisment-

พนักงาน ดาว ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ออกกำลังกายและพัฒนาสนามกีฬา หวังส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนในจังหวัดระยอง      

นายทรงพล พริ้งประยงค์ ผู้จัดการโรงงานโพรพิลีนไกลคอล และโรงงานผลิตสารโพลิออล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมกับพนักงานดาวอาสากว่า 40 คน จัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬา ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ณ หมู่บ้านแซมไอซ์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยได้ติดตั้งและทาสีโครงสร้างเสาและรั้วสนาม กั้นตาข่ายระหว่างสนามฟุตบอลกับถนน และตัดแต่งกิ่งไม้รอบสนาม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ออกกำลังกายและพัฒนาสนามกีฬาภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงามและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานดาวอาสาได้ร่วมกันส่งมอบสนามกีฬาที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับ นายสมศักดิ์ ดีดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายภัทรพล สุวรรณวุฒิ ประธานชุมชนแผ่นดินไท และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชนแผ่นดินไท-แซมไอซ์ โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นสักขีพยานในการรับมอบ

- Advertisment -

 

 

Advertisment

- Advertisment -.