ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. จับมือทัพเรือภาคที่ 2 ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และจัดทำนิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

- Advertisment-

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. จับมือทัพเรือภาคที่ 2 ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และจัดทำนิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พร้อมเปิดบริการแล้ว ตั้งเป้าเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

นายธิติ ปรียานุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ได้นำงบประมาณภายใต้บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญา PSC ในโครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61 จัดทำโครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ตามแนวทางของสำนักงานใหญ่ โดยจัดทำโครงการเพื่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน และสังคมในพื้นที่ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม และพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ


ล่าสุด ได้ร่วมมือกับทัพเรือภาคที่ 2 พัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อตั้งเป้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยได้สนับสนุนการสร้างอาคารนิทรรศการรูปเต่า และจัดแสดงนิทรรศการเต่าทะเลเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตและแนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เพื่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีแผนให้การสนับสนุนการปรับปรุงบ่ออนุบาลเต่าทะเลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอาคารนิทรรศการดังกล่าว เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์เหมาะสมแก่การอนุบาลเต่าทะเล

- Advertisment -


ด้านพลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 ตั้งอยู่ติดกับศาลกรมหลวงชุมพรฯ บริเวณพื้นที่แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของไทยทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยรับลูกเต่าทะเลจากเกาะกระ มาอนุบาลจนแข็งแรง ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และตั้งเป้าจะให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึก และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสำหรับประชาชน และเยาวชนที่สนใจเรื่องวงจรชีวิตของเต่าทะเลในอ่าวไทย

ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงบ่ออนุบาลเต่าทะเล โรงสูบน้ำและที่พักทหารผู้ดูแลศูนย์ฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ปตท.สผ. รวม 3.5 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ 2.5 ล้านบาท และสนับสนุนตกแต่งภายในอาคารพร้อมจัดทำนิทรรศการ อีก 1 ล้านบาท โดยทัพเรือภาคที่ 2 เตรียมจะพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และเป็นไปตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือต่อไป


ทั้งนี้ อาคารนิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดให้บริการแก่สาธารณชนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. โดยประชาชนหรือสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ หากเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 โทรศัพท์ 098 016 3954

ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ G1/61 และ โครงการ G2/61
โครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ 3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจ G1/61 ประมาณ 192-310 กิโลเมตร มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจ G2/61 ประมาณ 196-248 กิโลเมตร

การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารนิทรรศการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ​ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2


ห้องบรรยายภายในอาคารนิทรรศการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2
จอ LCD แบบ Touch Screen แสดงข้อมูลเต่าทะเลภายในอาคารนิทรรศการฯ
คณะผู้บริหาร ปตท.สผ.และทัพเรือภาคที่ 2 เยี่ยมชมนิทรรศการฯ เต่าทะเลและจุดจำหน่ายของที่ระลึกภายในอาคารนิทรรศการ

Advertisment