ซีอีโอ ปตท. โชว์วิสัยทัศน์ในงาน FTI Expo 2022 ปรับองค์กร 3 ด้านมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

- Advertisment-

ซีอีโอ ปตท. โชว์วิสัยทัศน์ในงาน FTI Expo 2022 ปรับองค์กรมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 ด้าน 1.ผลการดำเนินงานเป็นเลิศ เน้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงรุกธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจยาและสุขภาพ 2. ผลักดันการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions และ 3. อุ้มชูสังคมช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้นำจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำแสดงวิสัยทัศน์ในการสัมมนา Future Forum “Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future” ในงาน FTI Expo 2022 จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบรุนแรงขึ้นในทุกปี จึงให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยเน้นให้มีการปรับตัวมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 ด้าน

ประกอบด้วย 1.ผลการดำเนินงานเราต้องเป็นเลิศ ผ่านการปรับวิสัยทัศน์เป็น Powering Life with Future Energy and Beyond มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงรุกธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจยาและสุขภาพ

- Advertisment -

2.โลกเราต้องรักษ์ ด้วยการผลักดันการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. และตั้งเป้าที่จะปลูกป่าบกและป่าชายเลนให้ได้ทั้งสิ้น 3.1 ล้านไร่ ภายในปี 2030

และ 3. สังคมไทยเราต้องอุ้มชู ด้วยการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ อาทิ ลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มและขยายเวลาตรึงราคา NGV ช่วยเหลือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดตั้งหน่วยตรวจรักษาครบวงจร ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้น พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ภายในงาน กลุ่ม ปตท. จัดแสดงผลสำเร็จด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แนวคิด Journey to the Green Future and Beyond อาทิ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ การเกษตรอัจฉริยะ วัสดุและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ Circular living ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่บูธ P-04 และโซนท่าแพ ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

Advertisment

- Advertisment -.