ซีอีโอปตท.มอบGPSCศึกษาโอกาสเข้าร่วมโครงการERC Sandbox ของกกพ.

- Advertisment-

CEO ปตท. มอบให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ศึกษารายละเอียด “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox” ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 3 พ.ค.-28 มิ.ย. 2562 ระบุ ปตท.พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมให้ GPSC หากสนใจเข้าร่วมโครงการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่ทำธุรกิจด้านไฟฟ้า ไปศึกษารายละเอียด “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox” ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดให้ภาครัฐ นิติบุคคล และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการเพื่อทดลองนวัตกรรมสำหรับโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่
โดย ปตท.จะเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิตอล แต่จะไม่ได้เข้าไปดำเนินการเอง เพราะโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลัก ดังนั้นทาง GPSC จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ปตท.ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจหลายอย่าง เช่น นำโดรนมาตรวจสอบเครื่องจักรที่บนที่สูง หรือการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความเสียหายอุปกรณ์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้ปรับปรุงเครื่องจักรได้ก่อนจะเสียหาย และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีอยู่จะสามารถช่วยสนับสนุน GPSC ได้ ทั้งนี้ ปตท.จะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่อไป ซึ่งในอนาคตอาจก้าวไปสู่การขายเทคโนโลยีที่ ปตท.เป็นผู้ผลิตขึ้นเองได้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับโครงการ ERC Sandbox เป็นโครงการที่ กกพ. เปิดให้หน่วยงานรัฐ นิติบุคล และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก โดยประเภทของกิจกรรมและนวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำมาทดสอบใช้ในโครงการ ERC Sandbox ต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ กกพ. จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 1. ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 2. ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ 3. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ 4. ศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 5. ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน
โดย กกพ.เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

- Advertisment -

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กกพ.ระบุว่า โครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานกำกับ ดูแล ภาคพลังงานตั้งแต่ต้นทางแล้วจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการทดสอบก่อนการใช้งานจริง และลดต้นทุนการให้บริการทางด้านพลังงาน เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.