ชี้ “พิทักษ์” ตัวเต็ง ในเหล่าคนดังพลังงานที่แห่ลงสมัครเป็น​กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- Advertisment-

เหล่าคนดังวงการพลังงานแห่ลงสมัครเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)​ วงในชี้ “พิทักษ์ จรรยพงษ์”อดีตผู้บริหารหน่วย​ธุรกิจ​ก๊าซ​ธรรมชาติ​ของ ปตท.และที่ปรึกษา กลุ่มกัลฟ์ฯเป็นตัวเต็ง 1 ใน 3 คนที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็น กรรมการ กกพ.จากผู้ที่ยื่นใบสมัคร 31 คน

​ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News Center-ENC )​รายงานว่า หลังการปิดรับสมัครบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แทนกรรมการคนเก่าที่ถูกจับสลากออก 3 คน(พ้นวาระ 1 ต.ค. 2564)​ ซึ่งกำหนดให้ยื่นเอกสาร ได้ถึง 3 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้แสดงความสนใจยื่นสมัครมาที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. มากถึง 31 คน โดยส่วนใหญ่ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงพลังงาน

โดยรายชื่อของบุคคลที่ยื่นสมัครและเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดว่าจะได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ที่จะคัดรอบแรกจาก 31​ คน ให้เหลือ 9 คน ก่อนที่จะคัดรอบสุดท้ายเหลือ 3 คนเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง คือ นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ท่อจัดจำหน่ายหน่วยก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)​ ที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)​

- Advertisment -

โดยเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญด้านก๊าซธรรมชาติ เป็นที่น่าจับตา เนื่องจาก เป็นคุณสมบัติที่ถูกระบุไว้ในกรรมการ กกพ.ทั้ง 7 คน ว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ โดยจะเข้ามาแทน นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ที่เป็นกรรมการ กกพ.ด้านก๊าซธรรมชาติที่ถูกจับสลากออก

สำหรับผู้สมัครคู่แข่งคนอื่นที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านก๊าซธรรมชาติด้วยนั้น คือ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน , นาย จุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำหรับบุคคลในวงการพลังงานที่น่าจับตาคนอื่นๆที่ลงสมัครในครั้งนี้ ที่จะขับเคี่ยวกันในอีก 2 ตำแหน่งที่เหลือ คือ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. นายชัยยงค์ พัวพงศกร อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง​ประเทศไทย​หรือ กฟผ. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ กฟผ. นาย ยงยุทธ จันทรโรทัย อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ​อนุรักษ์​พลังงาน​หรือ พพ. นางสาว นฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และนายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ ด้านกฏหมาย สำนักงาน กกพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ กกพ. 3 คนที่ถูกจับสลากออก ซึ่งจะพ้นวาระการดำเนินงาน ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

โดยภายหลังการปิดรับสมัคร ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบแรก 9 คนที่พิจารณาจากข้อมูลเอกสารแบบฟอร์มการรับสมัครที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องระบุผลงานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา เป็นเสมือนประวัติโดยย่อ จะได้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันที่ 13-14 ก.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกเพียง 3 คน ด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกพ.3 คนใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันอังคารที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย 1.นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 2.นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 3.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4.นายปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 5.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 6.นายประเสริฐ ตปนียางกูร ผู้แทนสภาวิศวกรฯ 7.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ 8.นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ

Advertisment

- Advertisment -.