ชง กพช.ขยายเวลาอุ้มน้ำมันชีวภาพต่ออีก 2 ปี

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เลื่อนแผนการยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ออกไป 2 ปี ก่อนครบกำหนดเส้นตาย  30 ก.ย. 2565 หวั่นลอยตัวราคาน้ำมันช่วงนี้จะกระทบประชาชน ส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)เตรียมประชุมเร็วๆนี้ เพื่อวางแผนกำห​นด​สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลล่วงหน้า ก่อนจบมาตรการ B7 เดือน มี.ค. 2565     

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีแนวโน้มที่จะต้องขอเลื่อนเวลา “แผนยกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ” ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่กฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 กำหนดให้ยกเลิกการชดเชยเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2565 หรือภายใน 30 ก.ย. 2565 นี้ แต่กฎหมายเปิดช่องให้กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้ขอขยายกรอบเวลาเลื่อนการใช้มาตรการดังกล่าวออกไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี

ทั้งนี้จากการพิจารณาพบว่า หากแผนยกเลิกการชดเชยเชื้อเพลิงชีวภาพถูกนำมาใช้ก่อนจะครบกำหนดเวลาในวันที่ 30 ก.ย. 2565  จะส่งผลให้กระทรวงพลังงานไม่สามารถชดเชยราคาน้ำมันที่มาจากพืชพลังงานได้เลย  และจะทำให้ราคาน้ำมันทั้งแก๊สโซฮอลล์และดีเซลปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันโลกทันที เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮอลล์มีพืชพลังงานคือเอทานอลผสมอยู่ ส่วนดีเซลมีไบโอดีเซลจากปาล์มผสมอยู่ ซึ่งจะกลายเป็นการลอยตัวราคาน้ำมัน และกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างได้ เพราะปัจจุบันทิศทางราคาน้ำมันยังผันผวนสูง และไทยยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนอยู่ในขณะนี้ด้วย

- Advertisment -

ดังนั้นหากต้องเลื่อนแผนยกเลิกการชดเชยฯ ดังกล่าว ทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) จะต้องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)พิจารณา จากนั้น กบน.ต้องยื่นเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานเห่งชาติ(กพช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติเลื่อนการใช้แผนยกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี หรือให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 ก.ย. 2567 แทน

สำหรับการประชุม กบน. ในเดือน ม.ค. 2565 นี้ จะมีการพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต่ออายุมาตรการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) ไว้ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ไปจนถึงเดือน มี.ค. 2565 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังาน(กบง.) ที่ผ่านมา  รวมทั้งจะหารือเกี่ยวกับแผนยกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย

นอกจากนี้จะต้องหารือเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า กรณีมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100%(B100) ในน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด เหลือ 7% หรือ B7 ที่จะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 2565 นี้ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากขณะนี้พบว่าราคา B100 ขยับขึ้นมาถึง 50 บาทต่อลิตร จากเดิมเคยอยู่ระดับ 30-40 บาทต่อลิตร ซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนให้กองทุนน้ำมันฯ ต้องชดเชยราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลเพิ่มอีกทั้งที่กองทุนน้ำมันฯ อยู่ในสภาพติดลบถึง 7,327 ล้านบาทแล้ว

Advertisment