คาดเปิดเชิญชวนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เดือนเม.ย.63นี้

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคาดเปิดเชิญชวนให้เอกชนยื่นข้อเสนอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เดือนเม.ย.2563 นี้ หลังว่างเว้นมานานกว่า12ปี จนทำให้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมในประเทศร่อยหรอลง ระบุเน้นพื้นที่ในทะเลอ่าวไทย  และใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต โดยมีการประเมินว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนขั้นต่ำประมาณ 1,500ล้านบาท

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 21ม.ค.2563 ว่า  กรมฯอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดพื้นที่และจำนวนแปลงสำรวจในอ่าวไทยที่จะเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือพีเอสซี เนื่องจากพื้นที่แปลงสำรวจบนบกยังติดปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ต้องรอให้มีการแก้ไขกฏหมายเสียก่อน   โดยคาดว่าจะสามารถออกเอกสารประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจได้ในเดือนเมษายน 2563 นี้ และสามารถที่จะลงนามในสัญญากับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณต้นปี 2564

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประเมินว่าหากเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ได้สำเร็จจะก่อให้เกิดการลงทุนในการสำรวจขั้นต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และหากมีการสำรวจพบปิโตรเลียม  จะก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม และส่งเสริมธุรกิจด้านการบริโภคและบริการในพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และภาคขนส่ง อีกด้วย

- Advertisment -

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า การเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้น ว่างเว้นมานานกว่า 12 ปีแล้ว โดยครั้งล่าสุดที่มีการเปิดให้สัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมคือในปี 2550 (ไม่นับรวมการเปิดประมูลให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นอายุในปี 2565 – 2566 หรือ กลุ่มแหล่งเอราวัณและกลุ่มแหล่งบงกช ) ในขณะที่ ความต้องการใช้ปิโตรเลียมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมร่อยหรอลงเรื่อยๆ

โดยภาพรวมการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา มีแปลงสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศที่ดำเนินการอยู่ 38 สัมปทาน 48 แปลงสำรวจ แบ่งเป็นแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย 29 แปลง และแปลงสำรวจบนบก 19 แปลง

ทั้งนี้ปัจจุบันการจัดหาปิโตรเลียมในประเทศคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้ในประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตปิโตรเลียมทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ คิดเป็นปริมาณรวมอยู่ที่ 821,060 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน (ตัวเลขเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562) แบ่งเป็นการผลิตแต่ละประเภท ดังนี้ ก๊าซธรรมชาติ 3,411 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หรือ คิดเป็น 594,953 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน   (แหล่งในประเทศ+ส่วนที่ผลิตได้จาก MTJDA และส่งเข้าไทย)  ก๊าซธรรมชาติเหลว 110,318 บาร์เรล/วัน หรือ คิดเป็น 100,344 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน (รวมส่วนแบ่งผลผลิตปิโตรเลียมร้อยละ 50 จาก MTJDA)น้ำมันดิบ 125,762 บาร์เรล/วัน

Advertisment

- Advertisment -.