คาดรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าขยายผล 100 เมกะวัตต์ได้เร็วสุดหลัง มี.ค.64

- Advertisment-

 คาดเดินหน้ารับซื้อไฟโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล 100 เมกะวัตต์ ได้เร็วสุดหลัง มี.ค.2564 โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบในหลักการ และรอยกเลิก “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560” ที่เลยกำหนดเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) เสียก่อน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า จากกรณีที่กระทรวงพลังงานได้ปรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในระยะเร่งด่วน หรือ Quick Win 100 เมกะวัตต์เดิม ให้เป็น “โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล” โดยนำโควต้ามาจาก “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560” ที่เลยกำหนดเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ไปตั้งแต่ 13 ธ.ค.2562 มาดำเนินการนั้น ขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้รายงานความคืบหน้าการจัดสรรโควต้าดังกล่าวต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นพบว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล จะสามารถดำเนินการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการได้หลังเดือน มี.ค. 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องรอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบในหลักการก่อน ซึ่งการประชุม กพช.อาจจะต้องไปเริ่มต้นในปี 2564

นอกจากนี้ กกพ.ยังอยู่ระหว่างให้เวลาผู้ประกอบการ SPP Hybrid Firm ที่ชนะการประมูลทั้ง 14 ราย ส่งแผนการดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม หลังจากผิดสัญญาลงนาม PPA ไปแล้ว เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการยังมีความตั้งใจจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าและสามารถดำเนินการได้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ได้ขยายเวลาการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) จากปี 2564 เป็นปี 2565 ด้วย

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม กกพ.จะสรุปผลในเดือน มี.ค. 2564 ว่ามีผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้แน่นอน เพื่อนำโควต้าในส่วนนี้ไปให้กับโครงการโรงไฟฟ้าขยายผลแทน โดยที่ผ่านมา กกพ.ได้พิจารณาเบื้องต้นและเห็นว่าน่าจะมีผู้ประกอบการบางส่วนเดินหน้าโครงการต่อไปได้ และมีบางส่วนไม่สามารถไปต่อ ซึ่งคาดว่ามีกำลังผลิตรวมประมาณ 100 เมกะวัตต์

รวมทั้งยังมีขั้นตอนการประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งต้องเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนอีก 15 วัน โดยหากกติกาโครงการมีความซับซ้อนเหมือนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ก็จะใช้เวลาในการออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้านานขึ้นไปอีก ทั้งนี้หากต้องเร่งดำเนินการเชื่อว่าจะทำได้หลัง มี.ค. 2564 เป็นต้นไป หรือภายในครึ่งแรกของปี 2564

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm ที่ประมูลใน ปี 2560 ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 300 เมกะวัตต์ นั้น มีผู้ชนะประมูลทั้งหมด 17 ราย แต่ปัจจุบันมีเพียง 3 รายเท่านั้น ที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA แล้ว ที่เหลืออีก 14 ราย ไม่สามารถที่จะลงนาม PPA ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีปริมาณไฟฟ้ารวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ โดยโควต้าส่วนนี้จะนำไปให้โครงการโรงไฟฟ้าขยายผลแทน

 

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล เป็นโครงการที่นำมาใช้แทนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในระยะเร่งด่วน หรือ Quick Win 100 เมกะวัตต์เดิม และกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชีวภาพที่สร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วแต่ขายไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านสายส่งไฟฟ้าในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงสายส่งแล้ว หรือโรงไฟฟ้าที่ยังไม่มีสัญญารับซื้อไฟฟ้า(PPA) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยกลุ่มนี้คาดว่ามีประมาณ 100 เมกะวัตต์

 

Advertisment

- Advertisment -.