ความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือการออกแบบในการจัดการพลังงาน

- Advertisment-
บทความ : ความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือการออกแบบในการจัดการพลังงาน
โดย Meir Adest CIO Chief Information Officer at SolarEdge

 

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม PV ก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆ ในการพัฒนา และเพิ่มสมรรถนะของเครื่องมือและอุปกรณ์ PV โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอินเวอร์เตอร์

ความต้องการเหล่านี้บางส่วนมาจากการกำหนดมาตรฐานใหม่ เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัยหรือข้อกําหนดในการเชื่อมกับกริดไฟฟ้า ในขณะที่บางกรณีก็ได้รับอิทธิพลมาจากนวัตกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ให้กลายเป็นผู้จัดการระบบพลังงานอัจฉริยะที่ควบคุมการผลิต PV การจัดเก็บแบตเตอรี่และอุปกรณ์พลังงานอัจฉริยะอื่นๆ

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม ความต้องการใหม่ๆ เหล่านี้ไม่ได้จํากัดเพียงแค่ฮาร์ดแวร์ของระบบ PV เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงบริการอื่นๆ เช่น เครื่องมือสนับสนุนและซอฟต์แวร์อีกด้วย แม้ว่านี่จะเป็นการพัฒนาแบบปกติสําหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ แต่สําหรับอุตสาหกรรม PV การสนับสนุนตลาด PV ที่เติบโตอย่างรวดเร็วถือเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขาย ในการวางแผน และในกระบวนการออกแบบ และยังมีความสำคัญสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันซึ่งทําให้อุตสาหกรรมโดยรวมเติบโตได้ต่อไป เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้ คือ ซอฟต์แวร์การออกแบบ เนื่องจากส่งผลต่อการขาย การสั่งซื้อ และการติดตั้ง

เริ่มจากการนัดพบเสนอการขายครั้งแรก หรือกระบวนการนำเสนองาน ซอฟต์แวร์การออกแบบ PV สามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ – โดยเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่อาจช่วยปิดการขายได้ด้วยซ้ำไป หากพัฒนาและใช้งานอย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์การออกแบบ PV สามารถเปิดโอกาสและช่วยให้เจ้าของระบบจินตนาการเห็นภาพของการติดตั้งได้ ผู้ติดตั้งและทีมขายสามารถไปร่วมการประชุมกับลูกค้าของพวกเขา พร้อมด้วยข้อได้เปรียบจากการรู้ล่วงหน้าและมีข้อเสนอสำหรับลูกค้าที่น่าสนใจอยู่ในมือไว้ก่อน โดยไม่ต้องมีการลงทุนจํานวนมาก

อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์การออกแบบ PV สามารถทําหน้าที่ได้มากกว่าแค่การเป็นเครื่องมือการขาย ซอฟต์แวร์ยังสามารถช่วยให้ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบทั้งหมดมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งเหล่านี้เคยเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ทรัพยากรมาก โดยส่วนนี้เป็นจริงและเห็นภาพชัดขึ้น เมื่อปัจจัยหลายอย่าง เช่น กฎหมาย/กริด/การเข้าถึงข้อมูล/สภาพภูมิอากาศ โหลดการใช้งาน ความต้องการในการบริโภค รูปแบบจัดวางโมดูล แสงเงา ประสิทธิภาพและการกําหนดขนาดที่เหมาะสม ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเพื่อให้ระบบมีสมรรถนะสูงสุด ด้วยคุณสมบัติอัตโนมัติ เช่น ผังรูปแบบสตริงอัตโนมัติสําหรับระบบ PV เชิงพาณิชย์ บล็อกสายเชื่อมโยงโมดูลที่ใช้ซ้ำๆ การออกแบบระบบ PV อาจกลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนทางอ้อม ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันที่สําคัญสําหรับการปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และช่วยให้มีข้อได้เปรียบทางธุรกิจในการแข่งขัน

ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ ความสามารถที่เครื่องมือออกแบบเหล่านี้ช่วยลดการตัดสินใจในการออกแบบที่ผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลให้ระบบมีราคาแพงมาก เครื่องมือการออกแบบยังมีประโยชน์เพิ่มเติมในการบูรณาการระบบการจำลองต่าง ๆ ไว้ด้วย เช่น การวิเคราะห์แสงเงา การวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ และความพร้อมใช้งานของระบบ เพื่อให้นำเสนอข้อเสนอ PV แบบองค์รวมได้มากขึ้น เมื่อจับคู่คุณสมบัติเหล่านี้ด้วยฟังก์ชันการทํางานเพิ่มเติม เช่น รายงาน BoM ข้อมูล ERP next step และระบบการจัดการ Fleet management ทำให้เครื่องมือการออกแบบเหล่านี้จะกลายเป็นโซลูชั่นการจัดการแบบครบวงจรสําหรับผู้ติดตั้งระบบ PV การผสมผสานรวมขั้นตอนการออกแบบทั้งหมดลงในเครื่องมือเดียวแทนการใช้ซอฟต์แวร์หลายแพลตฟอร์ม ทั้งสําหรับการสร้างแบบจําลอง การคํานวณผลผลิตกำลังไฟฟ้า การสั่งซื้อ และการติดตั้ง โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้กระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดความซับซ้อนต่างๆลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ เครื่องมือนี้กําลังให้บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการฟรีเพื่อให้มีการสนับสนุนในวงกว้าง

เมื่อเครื่องมือการออกแบบ PV เหล่านี้ถูกพัฒนาต่อไป มันจะไม่เพียงแต่นำเสนอความสามารถในการออกแบบเต็มรูปแบบ แต่ยังช่วยวางแผนระบบการจัดการพลังงานสําหรับบ้านและอาคารด้วย เมื่ออินเวอร์เตอร์มีส่วนในการจัดการทรัพยากรพลังงานมากขึ้น เช่น แบตเตอรี่ ยานพาหนะ EV เครื่องทำน้ำอุ่น และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับกริดไฟฟ้า และข้อบังคับอื่นๆ เครื่องมือออกแบบระบบ PV จึงกลายมาเป็นเครื่องมือการออกแบบครบวงจรสำหรับระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด โดยเครื่องมือออกแบบพลังงานมีแนวโน้มว่าจะมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากระบบพลังงานเหล่านี้กลายเป็นระบบบูรณาการ และรวมทุกระบบเข้าด้วยกันมากขึ้น และเริ่มกลายเป็นระบบนิเวศพลังงานอัจฉริยะ

กี่ยวกับ SolarEdge Designer สำหรับการติดตั้งระบบ PV เชิงพาณิชย์และในที่อยู่อาศัย

SolarEdge Designer เป็นเครื่องมือการออกแบบระบบ PV ที่ใช้งานฟรีผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้มืออาชีพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนการออกแบบ PV และปิดการขายได้มากขึ้นด้วยข้อเสนอสำหรับลูกค้าที่น่าสนใจมากกว่าเดิม ด้วยอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรม Designer ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบจําลอง 3 มิติของหลังคาของลูกค้าโดยใช้ภาพจากดาวเทียมล่าสุด และแสดงผลออกมาเป็นภาพผังวงจรการเดินสายไฟเพื่อขจัดความผิดพลาดในการติดตั้งที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โปรแกรม Designer สามารถนําเสนอการจําลองพลังงานที่มีความแม่นยำสูง และมีการรายงานโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตพลังงานที่คาดหวังจะได้จากระบบ PV ที่กำลังวางแผนและออกแบบ

โดยการจําลองเหล่านี้จะรวม การวิเคราะห์แสงเงาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคํานวณแบบจําลองพลังงาน และการสูญเสีย (Loss) เพิ่มเติมในระบบ โดยตัวเลือกขั้นสูงสําหรับการคำนวณการสูญเสียในระบบ จะรวมถึง คราบสกปรกจากดินและหิมะ (Soil Loss) การสูญเสียจากความร้อน (Thermal Loss) การเสื่อมจากแสง (LID) การปรับเปลี่ยนมุม และความไม่พร้อมของระบบ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความเข้มแสงและการแผ่รังสีโดยละเอียดรวมอยู่ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบ PV

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SolarEdge Designer: https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer#/

เรียนรู้เพิ่มเติมกับ SolarEdge: https://marketing.solaredge.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/8801/p/p-0964/t/page/fm/0

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.