คลังและกองทุนวายุภักษ์รับเงินปันผลหุ้นจากกำไรของปตท.ปี2561 กว่า36,258ล้านบาท

sdr
- Advertisment-

คณะกรรมการปตท.อนุมัติจ่ายเงินปันผล2บาทต่อหุ้น ตามผลการดำเนินงานในปี2561 ส่งผลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และกองทุนวายุภักษ์ รับเงินปันผลรวมกว่า 36,258ล้านบาท

นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด  (มหาชน)  เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของปตท.ปี2561ว่า ปตท.มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม1.4ล้านล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 59,160 ล้านบาท และเมื่อรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ส่งผลให้ปตท.และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม2.3ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ17 และมีกำไรสุทธิ 119,684ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ11คิดเป็นกำไร4.15บาทต่อหุ้น

โดยคณะกรรมการปตท.ซึ่งประชุมเมื่อวันที่21ก.พ.2562 จึงได้ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 2บาทต่อหุ้น ตามผลการดำเนินงานในปี2561 ส่งผลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และกองทุนวายุภักษ์ รับเงินปันผลรวมกว่า 36,258ล้านบาท  โดยเมื่อรวมภาษีเงินได้ในเครืออีกประมาณ45,962ล้านบาท จะทำให้รัฐมีรายได้รวมประมาณ 82,220ล้านบาท

- Advertisment -

ทั้งนี้กำไรของปตท. ภายหลังการจ่ายเงินปันผลให้แก่รัฐและผู้ถือหุ้น จะนำไปลงทุนเพิ่มเติมในโครงการต่างๆที่สำคัญรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการด้านกิจการสังคม ตามแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มปตท. เน้น3ด้านได้แก่ People การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม  Planet การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Prosperity การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.