คลังน้ำมันไออาร์พีซี ร่วมใจต้านภัย COVID-19

จ. ชุมพร
- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยผู้บริหารและพนักงาน จากคลังน้ำมันไออาร์พีซี ในพื้นที่      4 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรปราการ จ.อยุธยา จ.ชุมพร และ จ.สมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งและละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 540 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ้น และแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน 540 ลิตร ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และวัด โดยรอบพื้นที่คลังน้ำมันของไออาร์พีซี  เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

#IRPC #เคียงบ่าเคียงไหล่ #IRPCchangeandshare #IRPCtogetherwecan

- Advertisment -
พระประแดง
แม่กลอง
อยุธยา
Advertisment

- Advertisment -.