ครม.ไฟเขียวขึ้นราคา LPG และดีเซล ดึงกำไรโรงกลั่นเข้ากองทุนฯ เป็นเวลา 3 เดือน

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ไฟเขียวขึ้นราคา LPG กรอบสูงสุดไม่เกิน 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ส่วนราคาดีเซลช่วยเหลือ 50% จากราคาที่เกินกว่า 35 บาทต่อลิตร และดึงกำไรโรงกลั่น เข้ากองทุนน้ำมันฯ ไว้ดูแลราคาเบนซิน ดีเซล เริ่ม ก.ค.-ก.ย. 2565 นี้

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ดังนี้ 1.ตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)ที่  15.59 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึง  NGV ภายใต้โครงการ NGVเพื่อลมหายใจเดียวกัน สำหรับแท็กซี่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ย.65

2. กำหนดกรอบราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม(LPG) ที่ 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2565

- Advertisment -

3. ขยายเวลาให้ส่วนลดราคา LPG ร้านค้า หาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน ต่อไปอีก 3 เดือน ถึงเดือน ก.ย. 2565 ส่วนผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จะได้รับส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาทต่อราย อีก 3 เดือน

4. อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล 50% ในส่วนที่ราคาขายสูงกว่า 35 บาทต่อลิตรเป็นเวลา 3 เดือน ถึง ก.ย. 2565

5. คงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไว้ที่ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

6. ดึงกำไรจากโรงกลั่นน้ำมัน นำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดภาระค่าน้ำมันให้กับประชาชนทั้งดีเซลและเบนซินในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.  2565 ไปก่อน อันนี้เป็นการขอความร่วมมือก็ต้องขอขอบคุณบรรดาสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือต่อเรื่องนี้

Advertisment