ครม.ไฟเขียว กฟผ.เดินหน้าโครงการโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์​ วงเงิน​ 863​ ล้านบาท

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ​ กฟผ.
เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 ขนาด​24​ เมกะวัตต์​ วงเงินลงทุน 863 ล้านบาท​ ต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยทั้งโครงการ​ 1.99 บาทต่อหน่วย​ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์​ ปี​ 2566

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน​( Energy​ News​ Center-ENC ​)​ รายงานว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่​ 14​ มี.ค.2566​ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน​เสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 863.40 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 484.80 ล้านบาท และเงินบาท 378.60 ล้านบาท และให้ถือว่า กฟผ. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุนตามแผนการประมาณการเบิกจ่ายประจำปี 2566

โดย กฟผ. ได้จัดทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 (โครงการฯ) ขนาด​ 24​ เมกะวัตต์เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาแนวทางและต่อยอดพัฒนาสู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) เพื่อเพิ่มความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดด และช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานน้ำ โดยค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่​ 1.99​ บา​ทต่อหน่วย​ กำหนดจ่ายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์​ ภายในปี​ 2566

- Advertisment -

ทั้งนี้โครงการฯ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

Advertisment