ครม. เห็นชอบลดค่าไฟ 2 เดือน เยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

N1022
- Advertisment-

ครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าไฟฟ้า ระยะเวลา 2 เดือน ทั่วประเทศ เป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News Center -​ENC )​ รายงานว่า มาตรการลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค. 2564 )​ เป็นส่วนหนึ่งในหลายมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (13 ก.ค. 2564 )​ ได้มีมติเห็นชอบ

โดยรายละเอียดของการลดค่าไฟฟ้าระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยใช้ฐานเดือน ก.พ. เป็นดังนี้

- Advertisment -

-บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150หน่วย/เดือน จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีใน 90 หน่วยแรก

-บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150หน่วย/เดือน หากน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง แต่กรณีที่ใช้มากกว่าฐานเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 2564 ส่วนที่ใช้ระหว่าง 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 2564+ 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 2564

และถ้าใช้ เกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64+ 70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 2564 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

ส่วนกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นเงินที่รัฐจัดสรรงบมาให้ ซึ่งไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือเงินส่วนที่มาจากการบริหารค่าไฟฟ้าที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการอยู่ เหมือนกับช่วงแรกในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไปเมื่อช่วงต้นปี 63 ที่ผ่านมา

Advertisment

- Advertisment -.