“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายเร่งด่วน ลดค่าไฟฟ้า-น้ำมัน-ก๊าซหุงต้ม ต่อที่ประชุมรัฐสภาวันแรก

- Advertisment-

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีป้ายแดง แถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาวันแรก ระบุลดราคาน้ำมัน ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างพลังงาน หนุนการใช้พลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ย้ำจะเร่งเจรจาใช้พลังงานในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความมั่นคงพลังงานของประเทศต่อไป  

เมื่อวัน 11 ก.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภา เป็นวันแรกของการประชุมรัฐสภาที่จัดขึ้นระหว่าง 11-12 ก.ย. 2566  โดยระบุถึงนโยบายเร่งด่วน 5 ด้านที่จะเริ่มดำเนินการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน ทั้งการลดราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม(LPG)

นายเศรษฐา กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที

- Advertisment -

และรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานประเทศ โดยวางแผนความต้องการและสนับสนุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวมทั้งจะเร่งเจรจาใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับประเทศข้างเคียง และสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ภายใต้กลไกตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงด้านพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้

ส่วนนโยบายเร่งด่วนอื่นๆ ได้แก่  นโยบายเงินดิจิทัล  10,000 บาท, นโยบายพักหนี้-แก้หนี้ ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย, นโยบายผลักดันการท่องเที่ยวสร้างรายได้ประเทศ, และแก้ปัญหาความเห็นต่างด้านรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

“รัฐบาลมีกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วน ได้แก่ กรอบระยะสั้น รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว กรอบระยะกลางและระยะยาว รัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน” นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าว

Advertisment