ครม. เร่งส่งเสริมใช้รถ EV ภายใน 2 ปี

- Advertisment-

ครม. เห็นชอบส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อผลักดันไทยสู่ดีทรอยต์แห่งเอเชีย ด้วยมาตรการทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี 4 ปี แบ่งเป็นระยะแรกปี 2565-2566 เน้นจูงใจให้คนใช้รถ EV ส่วนปี 2567-2568 เน้นส่งเสริมรถ EV ที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก

วันที่ 15 ก.พ. 2565 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เพื่อมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถ EV สู่การเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชีย ซึ่งมีทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เพื่อให้ราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถแข่งขันกับรถยนต์ประเภทอื่นได้ โดยแบ่งการส่งเสริมเป็น 2 ระยะคือ

1.ระยะ 2 ปีแรก ระหว่าง ปี 2565-2566 ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้รถ EV ในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเร็ว ครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคัน รวมทั้งยกเว้นภาษีนำเข้า และลดภาษีสรรพสามิต รถกระบะ ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในประเทศ

- Advertisment -

2. ระยะ 2 ปีถัดไป ระหว่างปี 2567-2568 จะมุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้รถ EV ที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยจะยกเว้นภาษีนำเข้ารถEV สำเร็จรูปทั้งคัน แต่ยังคงมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตที่ทำให้ต้นทุนรถ EV ถูกลง รองรับความต้องการใช้ที่มากขึ้นในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.