ครม.ตั้ง2รองปลัดพลังงานและผอ.สนพ.คนใหม่

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.)​ มีมติตั้ง สมบูรณ์ สราวุธ นั่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน และ วัฒนพงษ์ นั่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่18ธ.ค.2561ได้มีมติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ตั้งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 2 ตำแหน่งและตั้งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)อีก 1 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน

- Advertisment -

2. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน

3. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำรงตำแหน่ง ผอ.สนพ. แทนนายทวารัฐ สูตะบุตร ที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

โดยงานสำคัญที่ทั้ง 3 คนจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคือการจัดทำแผนปฎิบัติการ 5 แผนหลักสำคัญของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศฉบับใหม่ หรือ PDP2018, แผนก๊าซ, แผนน้ำมัน, แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และแผนอนุรักษ์พลังงาน

Advertisment