ครม. ตั้ง “สมพงษ์ ปรีเปรม” เป็นผู้ว่าการ PEA

- Advertisment-

ครม. วันนี้ มีมติแต่งตั้ง “สมพงษ์ ปรีเปรม” ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คนที่ 14 แทนนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการฯ คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการต้นเดือน พ.ย. นี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติในการประชุมวันนี้ (24 ต.ค. 2561) แต่งตั้งนายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ PEA คนที่ 14 แทนนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการฯ คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการต้นเดือน พ.ย. 2561 นี้

ทั้งนี้ บอร์ดของ PEA ได้อนุมัติในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ให้เสนอชื่อนายสมพงษ์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ PEA ดังกล่าว

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.