ครม.ตั้ง “ดิสทัต” เป็นประธานบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่โดยสลับตำแหน่งกับ “วิฑูรย์”

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอตั้งบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ชุดใหม่โดย ขยับนายดิสทัต โหตระกิตย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จากกรรมการชุดเดิม ขึ้นเป็นประธานบอร์ดกฟผ. แทน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ที่สลับลงมาเป็นกรรมการ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19มี.ค.2562นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19มี.ค.2562 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ
  2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ
  3. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ
  4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ
  5. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ
  6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ
  7. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
  8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ
  9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ
  10. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตำแหน่งประธานบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่ เป็นการสลับตำแหน่งในบอร์ดกฟผ. ชุดเดิม ระหว่างนายดิสทัต โหตระกิตย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  จากกรรมการบอร์ด กับ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ที่เคยนั่งเป็นประธานบอร์ดมาจนครบวาระ เมื่อเดือนก.พ.2562ที่ผ่านมา

- Advertisment -

ทั้งนี้ บอร์ดกฟผ.ชุดเดิมที่ไม่ได้กลับมานั่งในบอร์ดชุดใหม่มี อาทิ พลเอกวลิต โรจนภักดี  นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายปรเมธี วิมลศิริ

Advertisment

- Advertisment -.