ครบรอบ 40 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์ จัดงบ 1.2 ล้านปรับโฉมสนามเด็กเล่นเชฟรอน หาดชลาทัศน์ สงขลา

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดงบ เกือบ1.2 ล้านบาท ปรับโฉม “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” บริเวณหาดชลาทัศน์ มอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของเศรษฐพัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคแห่งแรกของประเทศ

นาง สุมิตดานัน จันทวี ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ กล่าวว่า การปรับโฉม“สนามเด็กเล่นเชฟรอน” บริเวณหาดชลาทัศน์ เป็นการติดตั้งเครื่องเล่นชุดใหม่ จำนวน 10 รายการ พร้อมอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้เสริมทักษะการเล่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลาเป็นอย่างดีจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสนามเด็กเล่นแห่งนี้ทางเชฟรอนเคยได้ร่วมพัฒนามาตั้งแต่ปี 2552

- Advertisment -

ด้านนาย วรณัฐ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการสนามเด็กเล่นเชฟรอนไม่เพียงช่วยให้พี่น้องชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก

Advertisment

- Advertisment -.