“คมกฤช”ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานกกพ. คนใหม่แทน “นฤภัทร”

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ.  คนใหม่ แทน นางสาว นฤภัทร อมรโฆษิต  คือนาย คมกฤช ตันตระวาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันเป็น รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ.โดยต้องยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเดิมภายใน15วัน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC ) รายงานว่า นายอติลักษณ์ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.)ซึ่งปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานกกพ. ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ลงวันที่ 28 ต.ค.2562  คือ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เป็น รองเลขาธิการ สำนักงานกกพ.โดยนายคมกฤช จะต้องยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเดิม ต่อสำนักงาน กกพ. ภายใน 15วัน เพื่อเตรียมไปนั่งในตำแหน่งใหม่แทน นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต ที่จะหมดวาระในตำแหน่งวันที่ 24 ธ.ค. 2562

สำหรับการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คนใหม่นั้น เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 9-20 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 8 ราย  ได้แก่
1.นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์
2.นายชัยวัฒน์ มั่นเจริญ
3.นายทองคำ ปิยธีรวงศ์
4.นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต
5.นายปรีชา ปลื้มจิตต์
6.นายเพ็ชร ชินบุตร
7.นางสุชาดา อัมพรแก้วตระกูล
8.นางสาวสุวพร ศิริคุณ

- Advertisment -

โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินและให้แสดงวิสัยทัศน์ไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมาแล้ว และมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่  ซึ่งก็คือ นายคมกฤช ในวันที่28 ต.ค.2562

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกกพ.ของนายคมกฤช จะมีวาระไม่เกิน 5 ปี โดยถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้นโยบายของ กกพ. ได้นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

Advertisment

- Advertisment -.