คปพ.ร้องนายกฯ ประมูลบงกช-เอราวัณใหม่

- Advertisment-

คปพ. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกการประมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมเอราวัณและบงกช หลังวานนี้ (13 ธ.ค. 2561) รัฐบาลประกาศให้กลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ชนะทั้ง 2 แหล่ง ชี้กระบวนการประมูลไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ พร้อมเสนอให้จัดประมูลใหม่ในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้น

วันนี้ (14 ธ.ค. 2561) เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้แก่ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  น.ส.รสนา โตสิตระกูล น.ส.บุญยืน ศิริธรรม และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้แทนเครือข่าย คปพ. ได้ทำหนังสือ คปพ. (ด่วนที่สุด) ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 มีมติอนุมัติให้กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิสำรวจและผลิตในแปลง G1/2561 (เอราวัณ) และG2/2561 (บงกช) นั้น ทาง คปพ. เห็นว่ากระบวนการประมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 และสมควรทำการยกเลิกพร้อมทั้งจัดประมูลใหม่ในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่า

ทั้งนี้ เห็นว่ากระบวนการประมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากเหตุผล อาทิ จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล หลักเกณฑ์การพิจารณา การไม่ให้ใช้สิทธิในการร่วมถือหุ้น 25% เป็นการผิดกฎหมาย และการประมูลขายก๊าซธรรมชาติราคาต่ำสุดผลประโยชน์ไม่ตกแก่ประชาชน โดยเห็นว่าการประมูลครั้งนี้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและครม.ยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ แล้วเปิดประมูลใหม่ให้โปร่งใส เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม รวมทั้งเรียกร้องให้ประมูลโดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในการแข่งขันปริมาณปิโตรเลียมที่ให้แก่รัฐสูงสุด เป็นเกณฑ์การตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.