คณะผู้บริหารเชฟรอนเยี่ยมคารวะ “สุพัฒนพงษ์” หารือโอกาสส่งเสริมความมั่นคงพลังงานของประเทศ

- Advertisment-

คณะผู้บริหารเชฟรอนนำโดยนายเจฟฟ์ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิก บริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิก จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ตลอดจนหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ระหว่างการหารือ เชฟรอนได้แสดงเจตจำนงในการเดินหน้าทำงานร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องในการส่งมอบแหล่งเอราวัณรวมถึงในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมามีความคืบหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นหลายประการ นอกจากนั้นเชฟรอนยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านแหล่งเอราวัณให้สำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัย

บรรยายภาพ – (จากซ้าย) กวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายเจฟฟ์ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด และนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิก บริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิก จำกัด

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.