พลังงาน ขานรับข้อสั่งการนายกฯ พร้อมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน​

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานพร้อมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี​ซึ่งลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกระทรวงมหาดไทย ไปกำหนดนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากโรงสกัดน้ำมันปาล์ม เช่น ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย มาผลิตไฟฟ้า และนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)​พิจารณาเปิดรับซื้อไฟฟ้า เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ทั้งระบบนั้น ทาง สนพ. พร้อมดำเนินการตามคำสั่ง โดยมีแนวทางพิจารณาว่าจะบรรจุไว้ในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชน หรือโรงไฟฟ้าขยายผลที่เป็นโครงการที่มีการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ คาดว่าจะเปิดรับซื้อได้ในปี 2565

ทั้งนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าขยายผล จะมีปริมาณไฟฟ้าที่จะรับซื้อตามแผนประมาณ 140 เมกะวัตต์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราเงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง(Fit) ที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการรับซื้อว่าจะใช้การประมูล หรือ ระบบใครเสนอก่อนได้ก่อน ( first come first serve ) ซึ่งน่าจะสรุปได้ทันเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือ กพช.ในเดือน ธ.ค.64 นี้ ซึ่งหาก กพช.ให้ความเห็นชอบก็จะเหลือเพียงขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมติ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.