การปรับปรุงประสิทธิภาพในฤดูหนาว: การจัดการอินเวอร์เตอร์ในสภาพอากาศหนาวเย็น

- Advertisment-

บทความเชิงเทคนิคจาก Solis

การปรับปรุงประสิทธิภาพในฤดูหนาว: การจัดการอินเวอร์เตอร์ในสภาพอากาศหนาวเย็น

บทนำ

ฤดูหนาวเป็นฤดูกาลที่ท้าทายสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจากการสัมมนาล่าสุดของ Solis ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น

- Advertisment -

ผลกระทบของอุณหภูมิต่ำต่อการทำงานของอินเวอร์เตอร์

ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

อุณหภูมิที่ต่ำจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแบบเปิดวงจร (Open Circuit Voltage) ของแผงโซลาร์เซลล์ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของระบบอินเวอร์เตอร์สูงขึ้น การสัมผัสกับแรงดันสูงเป็นเวลานานส่งผลต่ออุปกรณ์สวิตชิ่งของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือ ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ แรงดันไฟฟ้าของสาย PV อาจเกินช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้าของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาได้

อุปกรณ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ

ชิ้นส่วนภายในของอินเวอร์เตอร์ อาทิเช่น IGBT, DSP, คาปาซิเตอร์ ฯลฯ มีช่วงอุณหภูมิเฉพาะสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานนอกเหนือจากช่วงอุณหภูมิเหล่านี้อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของอินเวอร์เตอร์

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอันเกิดจากอุณหภูมิที่ต่ำสามารถสร้างความเครียดให้กับชิ้นส่วนเหล่านี้ และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพได้

ความเครียดจากอุณหภูมิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงและต่ำอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การลดลงของคุณสมบัติทางกายภาพหรือเคมีของวัสดุและอุปกรณ์ของอินเวอร์เตอร์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานหรืออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

การทำงานของพัดลม

อินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงจะใช้พัดลมภายนอกเพื่อระบายความร้อน ในสภาพอากาศหนาวเย็น พัดลมภายนอกอาจถูกความเย็นจนจับตัวเป็นน้ำแข็งเกาะ ส่งผลต่อการทำงาน

มาตรการป้องกันและข้อแนะนำในการใช้งาน

อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ สามารถรับมือกับสภาพอากาศหนาวจัดได้ด้วยการป้องกันจากกลยุทธ์การติดตั้งและมาตรการเสริม:

กลยุทธ์การติดตั้ง

วางอินเวอร์เตอร์ไว้ในอาคาร ใต้ชายคา ใต้ส่วนประกอบอื่นๆ หรือในสถานที่ที่มีหลังคาป้องกันอื่นๆ รวมถึงการใช้แผ่นปิดเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับหิมะและอากาศหนาว วิธีนี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับอินเวอร์เตอร์แบบอนุกรมและไมโครอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวกับอุณหภูมิต่ำได้ดี

การป้องกันความหนาวเย็นแบบเสริม

ใช้เครื่องทำความร้อนภายนอกหรือภายในเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ทำความร้อนในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ กระบวนการอุ่นเครื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิการทำงาน ทำให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์แบบรวมศูนย์และแบบกระจายราบรื่น

การอุ่นเครื่องภายในและการรักษาความร้อน

ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์การควบคุมที่ชาญฉลาดสำหรับการอุ่นเครื่องภายในและการรักษาความร้อน เป็นที่น่าสังเกตว่าอินเวอร์เตอร์ Solis บางรุ่นมีฟังก์ชั่นอุ่นเครื่องล่วงหน้าแบบแอคทีฟและการป้องกันความร้อนในเวลากลางคืน ช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและเชื่อถือได้ในสภาพอากาศหนาวเย็นที่ท้าทาย

อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานที่อุณหภูมิต่ำ

เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า -25 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน อินเวอร์เตอร์จะเปิดใช้งานโหมด “LowTemp.AMB” การทำงานที่เหมาะสมจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้นตามเกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุด การปรับเกณฑ์นี้ตามความต้องการในพื้นที่สามารถช่วยให้การทำงานที่อุณหภูมิต่ำปลอดภัย แนะนำให้ปรึกษาช่างเทคนิค Solis เพื่อประเมินสถานการณ์เฉพาะในพื้นที่และยืนยันความเป็นไปได้ของมาตรการและเกณฑ์

สรุป

เมื่ออุณหภูมิลดลง ความสำคัญในการดูแลรักษาสถานีพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ยิ่งทวีความสำคัญ อุณหภูมิที่ต่ำอาจส่งผลต่อสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งอาจกระตุ้นโหมด “undertemperature protection” ในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ที่เสถียรและเชื่อถือได้ในสภาพอากาศฤดูหนาว จำเป็นต้องมีการใช้มาตรการป้องกันและปฏิบัติตามโปรโตคอลการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.solisinverters.com

English News, please follow the link >> https://www.energynewscenter.com/enhancing-winter-performance-inverter-management-in-cold-weather/

Advertisment

- Advertisment -.