กัลฟ์ เปิดตัวโครงการ GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน นำร่องที่เแรกในเชียงราย

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดกิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้รู้จักและเข้าใจถึงแหล่งที่มาต่างๆ ของพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์พลังงานสีเขียวที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังจะต้องปรับตัวและพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำร่องในภาคเหนือ ที่จ.เชียงราย ก่อนเป็นที่แรก

กิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่ 8 โรงเรียน ใน จ.เชียงราย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยลึก, โรงเรียนบ้านแจมป๋อง, โรงเรียนบ้านปากอิง, โรงเรียนบ้านหัวเวียง, โรงเรียนริมโขงวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน, โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เป็น 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน, ฐานถ่านหิน, ฐานพลังงานลม, ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และฐานพลังงานน้ำ

นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวว่า ทางโรงเรียนของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกัลฟ์มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก ซึ่งเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่โรงเรียนของเราให้ความสำคัญและมีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้จัดเป็นกิจกรรมในฐานต่างๆ ของพลังงานทดแทนที่จะมีในอนาคต อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียนของเราได้มีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และแฝงไปด้วยสาระความรู้ ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ และหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้าง เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เยาวชนทุกคนจะต้องพบเจอและนำไปใช้ในอนาคต

- Advertisment -

ด.ช.สิริรัฐ เสธรัตนคุณ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกมากที่ได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัทกัลฟ์ โดยเฉพาะฐานที่ชอบคือเรื่องพลังงานน้ำ เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และวนเป็นวัฏจักรจึงทำให้ไม่มีวันหมด ต้องขอขอบคุณพี่ๆ บริษัทกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับที่โรงเรียน

โครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของกัลฟ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยเน้นในเรื่องของการปลูกฝังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเทรนด์พลังงานสีเขียวที่กำลังจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอนาคต ซึ่งทางกัลฟ์ยังคงมีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการโดยการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปยังภาคอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายผลอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของกัลฟ์ เพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/

Advertisment

- Advertisment -.