กัลฟ์ มอบ 5 ล้านซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.ตำรวจ ใช้รับมือโควิด-19

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 8 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลตำรวจ ในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ท่ามกลางการเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ความพร้อมทางด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงมีความยินดีที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วน ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เพื่อยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และหวังว่าความร่วมมือของทุกคนจะช่วยให้ผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ในเร็ววัน”

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “เงินบริจาคที่ได้มาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตำรวจและคนไข้อย่างแน่นอน เพราะทางมูลนิธิฯ สามารถนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้ สำหรับภาพรวมการตั้งด่านคัดกรองรอบพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยดี ประชาชนให้ความร่วมมือ โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าอย่างเพียงพอ เพราะตำรวจต้องทำงานสัมผัสและใกล้ชิดกับประชาชน นอกจากนี้ขอประชาชนให้ความร่วมมือวัดอุณหภูมิ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ และฟังข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถืออยู่เสมอ”

- Advertisment -

ด้านพลตำรวจโท นพ. วิฑูรย์ นิติวรางกูล นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจรับคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 33 คน  เป็นตำรวจ 24 คน  ประชาชนทั่วไป 9 คน ในจำนวนนี้มีคนไข้อาการหนักอยู่ในไอซียู 7 คน  ถ้ารพ.ตำรวจไม่แยกพื้นที่คนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกจากพื้นที่คนไข้เดิม ก็อาจจะลามติดไปทั้งโรงพยาบาลได้  ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจมีแผนที่วางไว้นานแล้วว่าจะปิด 1 อาคาร คืออาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และใช้เป็นที่ใช้รักษาคนไข้โควิด-19โดยเฉพาะ แต่อาคารนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องปรับปรุงให้เป็นห้องความดันลบ เพื่อให้ควบคุมการติดเชื้อได้  จึงต้องมีการย้ายคนไข้ออกก่อนทั้งตึก ซึ่งตอนนี้ได้ย้ายออกหมดแล้ว  และกำลังปรับปรุงพื้นที่และห้องต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อ และต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมเนื่องจากห้องเดิมที่มีไม่ใช่ห้องไอซียู โรงพยาบาลตำรวจจึงต้องจัดซื้อเครื่องมือเพิ่ม เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดสัญญาณชีพ และเครื่องมืออื่นๆ ถ้าการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ จะมีเตียงทั้งหมด 150 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งอาการหนักและอาการไม่หนัก  คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือน ถึงจะแล้วเสร็จ”

“ในส่วนบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยบริจาคเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ ทางโรงพยาบาลตำรวจจะนำมาใช้สำหรับอาคารที่กำลังปรับปรุงรองรับผู้ป่วยโควิด-19นี้โดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวกำลังเป็นที่ต้องการ และคาดว่าจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก เพราะคนไข้กลุ่มนี้เริ่มเข้าไอซียู และอาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต” พลตำรวจโท นพ. วิฑูรย์ นิติวรางกูล กล่าวสรุป

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท กัลฟ์ ได้มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้ว 29 ล้านบาท แบ่งเป็นบริจาค ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 ล้านบาท  โรงพยาบาลราชวิถี 4 ล้านบาท  สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท  และสถาบันโรคทรวงอก 1 ล้านบาท  เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

***ภาพประกอบข่าว  จากซ้ายไปขวา:
1. นางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
5. พลตำรวจเอก พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. พลตำรวจโท นพ. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ

Advertisment

- Advertisment -.