กัลฟ์ทุ่มเพิ่มการลงทุนขยายธุรกิจสาธารณูปโภคในโอมาน

- Advertisment-

กัลฟ์ทุ่มเพิ่มสัดส่วนร่วมทุนกับยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของโอมาน ลุยพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำหน่ายก๊าซธรรมชาติและก๊าซอุตสาหกรรม น้ำ และการจัดการของเสีย ระบุเล็งเห็นศักยภาพการเติบโต สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 Gulf International Holding Pte. Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ OQ SAOC. หรือ OQ (เดิมชื่อ Oman Oil Company S.A.O.C.) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หรือ โครงการ DIPWP ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ที่ประเทศโอมาน ซึ่งเดิมกัลฟ์ร่วมถือหุ้นกับ Centralised Utilities Company L.L.C. หรือ Marafiqn บริษัทย่อยของ OQ  ในสัดส่วน 45% และ 55% ตามลำดับ โดยตามสัญญาผู้ถือหุ้นกับ OQ ตกลงปรับให้ Marafiq ถือหุ้นในโครงการ DIPWP ทั้ง 100% และให้กัลฟ์เข้าถือหุ้นใน Marafiq ร่วมกับ OQ ในสัดส่วน 49% และ 51% ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ดังกล่าว

ทั้งนี้ กัลฟ์เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อจะร่วมกันพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค เช่น การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า น้ำจืด ไอน้ำ น้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) การบริหารจัดการน้ำเสียและท่อน้ำทิ้ง การบริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม การจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และก๊าซอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต และสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

- Advertisment -

ก่อนหน้านี้ กัลฟ์ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการ DIPWP เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำจืดให้กับโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ คือ Duqm Refinery and Petrochemical Industrial Company L.L.C. ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงานขนาดใหญ่จากสองประเทศ ได้แก่ OQ จากประเทศโอมาน และ Kuwait Petroleum International จากประเทศคูเวต โดยโครงการ DIPWP อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564 ถึง 2565

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ซึ่ง Marafiq ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภค เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำ และธุรกิจก๊าซ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm เป็นระยะเวลา 25 ปี และสามารถขยายอายุสัญญาต่อได้อีก 25 ปี บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับ Marafiq ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในโครงการ DIPWP และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Marafiq เป็น 49% ตามรายละเอียดข้างต้น

 

Advertisment

- Advertisment -.