กองทุนน้ำมันฯ เตรียมกู้อีก 8 หมื่นล้านบาท เริ่มเดือน มี.ค.2566 เสริมสภาพคล่อง

N4431
- Advertisment-

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) บรรจุหนี้สาธารณะให้กองทุนน้ำมันฯ เพิ่ม เริ่มกู้ได้อีก 8 หมื่นล้านบาท คาดจะทยอยกู้เงินในเดือน มี.ค. 2566 นี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องกองทุนฯ ที่ปัจจุบันยังคงติดลบ   104,012 ล้านบาท ด้าน คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลในสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. 2566 ไว้ในกรอบ สาธารณะ 34 บาทต่อลิตรเช่นเดิม เนื่องจากราคาน้ำมันโลกยังผันผวน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ในเดือน ก.พ. 2566 แล้วเห็นว่า มีปัจจัยและสิ่งที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

1. ราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ในเดือน ก.พ. 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 107.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 8.44 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเดือน ม.ค. 2566

- Advertisment -

2. กบน.เห็นชอบลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 0.50 บาทจำนวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34 บาทต่อลิตร

3. กบน.เห็นชอบเพิ่มค่าการตลาดในกลุ่มน้ำมันดีเซล 0.40 บาทต่อลิตร ทำให้ค่าตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 1.80 บาทต่อลิตร

สำหรับในเดือน มี.ค. 2566 สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนจากปัจจัยสำคัญ อาทิ การเปิดประเทศของจีนส่งผลให้การใช้น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ตลอดจนสถานการณ์การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของรัสเซีย ด้วยปัจจัยต่าง ๆ และสิ่งที่ดำเนินการมาแล้ว กบน. จึงเห็นว่าในสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. 2566 นี้ ให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตรต่อไป

นอกจากนี้ กบน.ยังได้พิจารณาปรับลดอัตราจัดเก็บเงินผู้ใช้ดีเซลเข้ากองทุนฯ ลงมาอยู่ที่  3.94 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บอยู่ 4.14 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้น  ส่วนประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 26 ก.พ. 2566 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบรวม 104,012 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 57,917 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 46,095 ล้านบาท โดยกองทุนฯ มีเงินไหลเข้า 9,500 ล้านบาทต่อเดือน จากการเรียกเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันทุกชนิดเข้ากองทุนฯ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้บรรจุกรอบวงเงินกู้เพิ่มเติมให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา โดย สบน.ได้บรรจุเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอีก 80,000 ล้านบาท เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ ไปขอกู้กับสถาบันการเงินได้ 80,000 ล้านบาท สำหรับบริหารสภาพคล่องและดูแลราคาพลังงานให้กับประเทศต่อไป  

เบื้องต้น สกนช. ได้ประกาศเชิญชวนสถาบันการเงินที่สนใจมาปล่อยเงินกู้แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มกระบวนการกู้เงินได้ในเดือน มี.ค.-มิ.ย. 2566 นี้ ซึ่งจะเป็นการทยอยกู้เงินในวงเงินที่แตกต่างกันไปตามความจำเป็นและพิจารณาจากสถานะเงินกองทุนฯ เป็นหลัก

อย่างไรก็ตามหลังจาก ครม. อนุมัติการกู้เงินอีก 8 หมื่นล้านบาท ( จากเดิมอนุมัติไว้ 3 หมื่นล้านบาท)  ส่งผลให้ปัจจุบันมีวงเงินกู้ที่ผ่านการอนุมัติจากครม. แล้ว รวม 1.1 แสนล้านบาท จากกรอบวงเงินกู้ทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท ดังนั้นหากวงเงิน 1.1 แสนล้านบาทไม่เพียงพอ ทาง สกนช. จะเสนอ สบน. บรรจุเงินกู้ส่วนที่เหลืออีก 4 หมื่นล้านบาท ภายในเดือน มิ.ย. 2566 ต่อไป  

Advertisment