กองทุนน้ำมันติดลบ 5 หมื่นล้านเตรียมลดอุดหนุนดีเซลเกรดพรีเมี่ยม​

- Advertisment-

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแยกการอุดหนุนกลุ่มน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และการเกษตร ออกจากการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม พร้อมลดการอุดหนุน โดยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เมษายน 2565 ติดลบ 50,614 ล้านบาทแล้ว

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล เพื่อให้การอุดหนุนราคาพลังงานมีความเป็นธรรมมากขึ้น สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กรมสรรพสามิต ได้วางแนวทางแยกการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม ออกจากการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคการเกษตร โดยจะลดการอุดหนุนดีเซลในกลุ่มพรีเมียมลงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้ผลิตน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมแต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเพื่อการแข่งขันกันเอง ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมประมาณ 1.41 ล้านลิตร/วัน


สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เมษายน 2565 ติดลบ 50,614 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 19,332 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 31,282 ล้านบาท

- Advertisment -
Advertisment