กลุ่ม ปตท. ร่วม Project ONE ดึงศักยภาพบริษัทในเครือ เสริมแกร่งการจัดหาพลังงานของประเทศ

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นาย กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้ร่วมเป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกลุ่ม ปตท. ภายใต้ Project ONE โดยมี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

Project ONE ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่ม ปตท. ที่นำกลยุทธ์ Asset Backed Trading มาดึงศักยภาพของแต่ละบริษัท และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดหาพลังงานของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และด้วยพลังร่วมระหว่างกลุ่ม ปตท. จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

 

- Advertisment -

 

PTT Group aims Project ONE to enhance energy security of Thailand 

MrAuttapol Rerkpiboon, President & Chief Executive Officer, PTT Public Company Limited (PTT) with MrKris Imsang, Chief Operating Officer, PTT Downstream Petroleum Business Group, presided over and witness a signing ceremony of the Memorandum of Understanding between PTT Group under Project ONE, along with MrWirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President, Thai Oil Public Company Limited (Thaioil), MrKongkrapan Intarajang, Chief Executive Officer, PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), MrNoppadol Pinsupa, President and Chief Executive Officer, IRPC Public Company Limited (IRPC), Miss Jiraphon Kawswat, President and Chief Executive Officer, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (PTTOR) and MrDisathat Panyarachun, Senior Executive Vice President, PTT International Trading Business Unit, to cosign the Memorandum of Understanding.

Project ONE, is considered to be the key strategy of PTT Downstream Petroleum Business Group that aims to transform its International Trading Business toward an Assetbacked Trading model by synergizing the expertise and diverse assets of each companyThus, creates a value added for the PTT Group as a whole and not only will this lead to sustainable growth for the Group, but also to strengthen Thailands energy security and enhance the country’s competitiveness.

Advertisment

- Advertisment -.