กลุ่มปตท.เดินหน้า Restart Thailand จัดงบ 8 ล้านซื้อแพคเกจโรงแรม ทั่วประเทศ จัดอบรมสัมมนานอกสถานที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ

- Advertisment-

กลุ่ม ปตท. เดินหน้า Restart Thailand ด้วยการเข้าร่วม “โครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยจัดซื้อแพคเกจโรงแรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพในการจัดประชุม อบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ กว่า 3,000 ห้อง คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 8 ล้านบาท

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) – นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่ กลุ่ม ปตท. นำโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ให้การสนับสนุน “โครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อแพคเกจโรงแรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพในการจัดประชุม อบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ กว่า 3,000 ห้อง ซึ่งการสนับสนุนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Restart Thailand” ที่กลุ่ม ปตท. สานพลังส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันธรรมดา (Weekday Tourism) ของไตรมาส 4 ปี 2563 เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มองค์กร บริษัท หรือหน่วยงาน ให้สามารถกระจายรายได้สู่แรงงานภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ต่อไป

 

- Advertisment -

 

Advertisment

- Advertisment -.