กระทรวงพลังงาน เริ่ม Work from home 25 มี.ค.-30 เม.ย.นี้ แต่ไม่กระทบงานบริการประชาชน

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน ประกาศมาตรการ “Work from home” อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ   เริ่ม 25 มีนาคม-30 เมษายน 2563 นี้ ปรับวิธีการทำงานใหม่ เหลือข้าราชการเพียง 30 % อยู่ประจำที่ทำงาน อีก 70 % ให้ทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์  ยืนยันไม่กระทบงานให้บริการประชาชน   ในขณะที่ การทำงานกับสื่อมวลชน  งดจัดแถลงข่าว ยืนให้สัมภาษณ์ แต่เน้นสื่อสารทางออนไลน์  เริ่ม 25 มีนาคม-30 เมษายน 2563 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า กระทรวงพลังงานได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from home ในระหว่างวันที่25 มีนาคม -30 เมษายน 2563 โดย
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดมาตรการแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) ซึ่งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายและแพร่เชื้อ

ทั้งนี้ในมาตรการ Work from home  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ของกระทรวงพลังงาน นั้น จะคงเหลือจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำในสำนักงานเพียงบางส่วนประมาณ 30% เพื่อการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยังดำเนินการได้ตามปกติ  ในขณะที่อีก70% จะมีการทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ และต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ห้ามออกนอกสถานที่ โดยไม่มีเหตุอันควร หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

- Advertisment -

สำหรับการทำงานกับสื่อมวลชน จะใช้วิธีการแถลงข่าวหรือส่งเอกสารข่าวผ่านระบบออนไลน์ โดยงดการจัดแถลงข่าว หรือการยืนให้สัมภาษณ์ เหมือนที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพลังงาน ภายใต้ มาตรการ Work from home  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-30 เมษายน 2563 เป็นดังนี้

Advertisment

- Advertisment -.