กระทรวงพลังงานเผยเตรียมแผนสำรอง กรณี ปตท.สผ. เข้าพื้นที่แหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ ล่าช้า

- Advertisment-

กระทรวงพลังาน เผยเตรียมแผนสำรอง กรณีบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ผู้ดำเนินการผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ในแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามแผน โดย ยืนยันจะไม่เกิดปัญหาการผลิตก๊าซฯสะดุด ในช่วงรอยต่อกับการผลิตก๊าซฯที่สัญญาสัมปทานปิโตรเลียมเดิมจะสิ้นสุดอายุในเดือน เม.ย. 2565

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมส่งมอบพื้นที่แหล่งปิโตรเลียมกลุ่มเอราวัณของผู้รับสัมปทานรายเก่า คือ เชฟรอน ให้กับผู้ดำเนินการรายใหม่ คือ ปตท.สผ.หลังเดือนเม.ย.ปี 2565 ว่า กระทรวงพลังงานยืนยันจะไม่เกิดปัญหาการผลิตก๊าซฯในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้ดำเนินการปิโตรเลียมรายเดิมและรายใหม่อย่างแน่นอน  โดยกระทรวงพลังงานได้มีแผนสำรองไว้หลายด้านหากเกิดกรณีปัญหาใดๆ ก็ตาม

โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไปเจรจากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งผลิตปิโตรเลียมเอราวัณปัจจุบัน เพื่อให้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดำเนินการรายใหม่ สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งแท่นผลิตในแหล่งเอราวัณให้ได้ตามแผน

- Advertisment -

ทั้งนี้ตามแผน ปตท.สผ.จำเป็นต้องเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณภายในปี 2563 นี้ เพื่อเตรียมการให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตปิโตรเลียมช่วงรอยต่อปี 2565-2566 แต่หากเกิดความล่าช้าออกไป กระทรวงฯ จะใช้แผนสำรองที่เตรียมไว้มาดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่งคงด้านพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายกุลิศ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของแผนสำรองที่กระทรวงพลังงานเตรียมเอาไว้  ในกรณีที่ ปตท.สผ. ไม่สามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ตามแผน โดยมีการคาดการณ์ว่า น่าจะเป็นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG มาชดเชยปริมาณก๊าซในแหล่งผลิตเอราวัณ ที่อาจจะลดปริมาณลงไปในช่วงรอยต่อของระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ประเทศไทยจะนำมาใช้เป็นครั้งแรกสำหรับแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารเชฟรอนนำโดยนายเจฟฟ์ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิก บริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิก จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งระหว่างการหารือ เชฟรอนได้แสดงเจตจำนงในการเดินหน้าทำงานร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องในการส่งมอบแหล่งเอราวัณรวมถึงในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

Advertisment

- Advertisment -.